Superbra recension av BTJ

som vi tycker har fångat det mest centrala i det vi vill förmedla. Kul helt enkelt!

(BTJ är f.d. Bibliotekstjänst om någon undrar)

”… Boken är skriven på ett kreativt sätt och återger brevväxling, löpande text och även bilagor i form av självskattningar och analyser. En mycket självutlämnande bok som ger insikt i och en förståelse för den kamp som ständigt pågår men som också lyfter fram fördelar och styrkor vilket är viktigt att ta fasta på.”

Katharina Jacobsson, BTJ, (Häftepos 14110083)