”Jag spelar vanlig”

Igår höll vi en föreläsning tillsammans med MISA Kompetens och deras kunder på vad vi kallar temat ”Jag spelar vanlig” där vi på möjligen lite för kort tid täckte ett stort och mycket viktigt område…

Jag spelar vanlig – Olle Ljungström

Kortfattat så kopplar vi under föreläsningen ”Förändringens fyra rum” och till samhällets syn på, och hantering av ”outsiders” i allmänhet och neuropsykiatriskt funktionshindrade i synnerhet, med slutsatserna att för att få resultat behövs:

  • Självbild, självkänsla och självförtroende ofta mycket begränsade (ibland obefintlig)
  • Behöver terapi och coaching … men inte i form av anpassning till normativitet
  • För ”Outsiders” är anpassning = förvirring (inte inspiration & inte nöjdhet)
  • Arbetsuppgifter och arbetssituation anpassade till intresse och energinivå är avgörande för framgång och prestation.